Samarbetspartners och kunder

Vid incitamentsprogrammens utformning är det också viktigt att beakta tekniska detaljer angående incitamentsprogrammens förvaltning. Vi erbjuder en servicehelhet, som innehåller en oavbruten servicekedja från planering och administration av incitamentsprogram till kapitalförvaltning för deltagarna. 

Vi har en gedigen 30 års erfarenhet av att planera och administrera ägandearrangemang och incitamentsprogram för bolags nyckelpersoner, styrelsen och hela personalen. Vi har fungerat som rådgivare för nästan alla börsbolag samt för otaliga privata bolag.

Våra tjänster används av bolag i alla utvecklingsskeden.

Våra kunder inbegriper bl.a.:

  • Börsbolag
  • Privata bolag
    • Startup-bolag/tillväxtbolag
    • Venture Capital- investerares målbolag
    • Familjeföretag
    • Stora onoterade bolag

Ta kontakt