Hallinnointi

Yhtiökokous

Evlin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, ja se kokoontuu sääntömääräisesti vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään tilinpäätöksen valmistuttua hallituksen määräämässä paikassa ja päättämänä päivänä ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Evli Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 2022

Evli Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 14.7.2022 Helsingissä. Lue lisää

 

Yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat. Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa:

  • Tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • Taseen osoittaman voiton käyttämisestä
  • Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • Hallituksen ja tilintarkastajan palkitsemisesta
  • Hallituksen jäsenten lukumäärästä
  • Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja osakepääoman korottamisesta tai siihen tarvittavan valtuutuksen antamisesta.

Lisäksi yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan. Yhtiökokouksessa käsitellään myös muut mahdolliset asiat ja esitetään yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Koollekutsuminen ja asiakirjat

Yhtiökokouskutsu sekä yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat julkaistaan www.evli.com -sivuilla sekä pörssitiedotteella aikaisintaan 3 kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään 3 viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja asetetaan mahdollisine äänestystuloksineen ja yhtiökokouksen päätöksiin liittyvine liitteineen osakkeenomistajien nähtäville yhtiön internetsivuille kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.