Hallinnointi

Tilintarkastus

Evlin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai vaihtoehtoisesti tilintarkastajana on yksi hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Kaikkien tilintarkastajien on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 9.3.2022 Evlin varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisön PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jukka Paunonen.

Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastuksen tehtävänä on varmistaa, että Evlin tilinpäätöksessä ja hallituksen toimintakertomuksessa annetaan oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastukseen kuuluu Evlin kirjanpidon ja hallinnoinnin tarkastus. Lakisääteinen tilintarkastusraportti lähetetään osakkeenomistajille yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle ja vähintään kerran vuodessa koko hallitukselle.

Tiedot päivitetty: 2.4.2022