Hallinnointi

Tilintarkastus

Osakkeenomistajat valitsevat vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiölle tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Tilintarkastajien tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säädösten mukaisesti siten, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä muut tarpeelliset tiedot yhtiön sidosryhmille.

Evlin tilintarkastajat tarkastavat osana vuosittaista tilintarkastustoimeksiantoa erillisyhtiöiden kirjanpidon ja hallinnon. Sisäisen valvonnan vaatimukset on otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmissa.

Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Evlin varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle ja hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnalle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat sekä koko konsernia koskevan kirjallisen tilintarkastusraportin kunkin osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Yhtiön tilintarkastajana vuonna 2022 toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jukka Paunonen. Tämän lisäksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Tuomas Ilveskoski, on toiminut tarkastajana yhtiöissä, jotka liittyivät Evli-konserniin EAB Group Oyj:n sulautuessa osaksi Evliä lokakuussa 2022.

Tilintarkastajille maksettiin vuonna 2022 palkkioita kokonaisuudessaan 0,5 miljoonaa euroa. Tilintarkastuspalkkio oli 0,4 miljoonaa euroa. Tilintarkastukseen liittymättömät palkkiot olivat 0,1 miljoonaa euroa.

Tiedot päivitetty: 21.2.2023