Hallinnointi

Sisäpiiri

Evli Pankki Oyj:llä on sen hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje, joka perustuu Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR), NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen sekä muihin asiaankuuluviin määräyksiin ja ohjeisiin. Muualla kuin Suomessa rekisteröidyssä konserniyhtiössä noudatetaan näiden ohjeiden lisäksi yhtiön sijaintivaltion kansallista lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistusta. Sisäpiiriohje on jaettu kaikille konserniin työ- tai palvelusuhteessa oleville henkilöille.

3.7.2016 voimaan tulleen MAR-sääntelyn myötä Evlillä ei enää ole julkista sisäpiiriä. Yhtiö ylläpitää luetteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä, joihin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Tämän lisäksi Evli Pankki ylläpitää kulloinkin tarvittavaa luetteloa hanke- tai tapahtumakohtaisista sisäpiiriläisistä. Sisäpiiriluetteloita ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-palvelussa.

Sisäpiiriohjeen määrittämien henkilöiden tulee noudattaa heitä koskevia sisäpiiritiedon käyttämistä ja kaupankäyntiä koskevia rajoituksia. Kyseiset henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä 30 vuorokauden aikana ennen yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista (ns. suljettu ikkuna). Yllä mainittujen henkilöiden lisäksi  tilinpäätösten ja osavuosikatsausten valmisteluun osallistuvia yhtiön työntekijöitä koskee ns. suljettu ikkuna ennen tilinpäätösten ja osavuosikatsausten julkistusta. He eivät saa tuolloin käydä kauppaa Evlin liikkeeseen laskemilla arvopapereilla.

Evli Pankki on määritellyt, että ilmoitusvelvollisia liiketoimistaan Evli Pankki Oyj:n osakkeella ja muilla siihen perustuvilla rahoitusvälineillä ovat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän lähipiirinsä. Luetteloa ilmoitusvelvollisista ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-palvelussa.

Evlin sijoittajasuhteet vastaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tekemien liiketoimien oikea-aikaisesta julkaisemisesta.

Tiedot johtohenkilöiden liiketoimista julkaistaan pörssitiedotteena

Tiedot päivitetty: 18.4.2019