Hallinnointi

Evli-konsernin monimuotoisuus

Hyvällä monimuotoisuuden johtamisella (diversity management) ja yhdenvertaisuustyöllä voidaan parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja sitoutumista sekä ottaa käyttöön työntekijöiden koko osaaminen. Lisäksi monimuotoisuudella lisätään innovaatiota, työn tuottavuutta ja yrityksen kilpailukykyä.

Evli-konsernin monimuotoisuus perustuu konsernin arvoihin, eettisiin periaatteisiin ja henkilöstöpolitiikkaan. Monimuotoisuustavoitteet antavat Evlin monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustyölle suuntaviivat ja asettaa Evlille tavoitetason edistää monimuotoisuutta eri puolilla organisaatiota.

Monimuotoisuustavoitteet koskevat kaikkia Evlin liiketoimintoja. Jokapäiväisen työympäristön tavoitteena on tukea kulttuurillista monimuotoisuutta ja monimuotoisuus huomioidaan kaikessa henkilöstöjohtamisessa palkkauksesta, uralla etenemiseen ja kehittymiseen. Koko henkilöstöllä on yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan.

Monimuotoisuuden edistäminen

Evli-konsernin monimuotoisuustavoitteet määrittelevät suuntaviivat, joilla sukupuolten välistä tasa-arvoa voidaan lisätä ja mahdollisuuksien mukaan eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien työllistämistä Suomessa voidaan edesauttaa.

Monimuotoisuustavoitteiden saavuttamisessa avainasemassa on rekrytointiprosessi, jossa pyritään tasapuolisuuden kannalta taata kaikille päteville hakijoille yhdenvertainen mahdollisuus tulla valituksi. Rekrytoinnissa noudatetaan aina tasapuolisuutta, läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Rekrytoinnin lisäksi tehtäväjaossa ja uralla etenemisessä taataan yhdenvertainen kohtelu kaikille.

Monimuotoisuuden edistymistä seurataan Evlissä vuosittain.

Evlin monimuotoisuustavoitteet

  • Pitkän aikavälin tavoitteena on sukupuolten tasapuolinen edustus organisaatiossa.
  • Hallituksessa aliedustetun sukupuolen vähimmäismäärä on 40 % vuoden 2026 kesäkuuhun mennessä.​
  • Rekrytointiprosessia kehitetään edelleen ja rekrytoinnissa panostetaan aiempaa enemmän monimuotoisuuteen muun muassa tekemällä entistä tiiviimmin yhteistyötä eri tahojen, kuten opiskelijoiden, kanssa sijoitusalan tekemiseksi houkuttelevammaksi myös naisille.
  • Rekrytoinneissa tehtävään valitaan aina parhaiten soveltuva henkilö​.
  • Varmistamme, että johtotehtäviä täytettäessä mukana on aina eri sukupuolten ehdokkaita.
  • Trainee-ohjelmaan valittujen joukossa tulee olla edustettuna eri sukupuolia.