Hallinnointi

Evli-konsernin monimuotoisuus

Evlin monimuotoisuus perustuu konsernin arvoihin, eettisiin periaatteisiin ja henkilöstöpolitiikkaan. Hyvällä monimuotoisuuden johtamisella (diversity management) ja yhdenvertaisuustyöllä voidaan parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja sitoutumista sekä ottaa käyttöön työntekijöiden koko osaaminen. Lisäksi monimuotoisuudella lisätään innovaatiota, työn tuottavuutta ja yrityksen kilpailukykyä.

Jokapäiväisen työympäristön tavoitteena on tukea kulttuurillista monimuotoisuutta. Monimuotoisuus huomioidaan kaikessa henkilöstöjohtamisessa palkkauksesta uralla etenemiseen ja kehittymiseen. Koko henkilöstöllä on yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan.

Monimuotoisuuden edistäminen

Monimuotoisuustavoitteet antavat Evlin monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustyölle suuntaviivat sekä asettavat Evlille tavoitetason edistää monimuotoisuutta eri puolilla organisaatiota. Monimuotoisuustavoitteet koskevat kaikkia Evlin liiketoimintoja.

Monimuotoisuustavoitteet määrittelevät myös suuntaviivat, joilla voidaan lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja mahdollisuuksien mukaan edesauttaa eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien työllistämistä Suomessa.

Monimuotoisuustavoitteiden saavuttamisessa avainasemassa on rekrytointiprosessi, jossa pyritään tasapuolisuuden kannalta takaamaan kaikille päteville hakijoille yhdenvertainen mahdollisuus tulla valituksi. Rekrytoinnissa noudatetaan aina tasapuolisuutta, läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Rekrytoinnin lisäksi tehtävänjaossa ja uralla etenemisessä taataan yhdenvertainen kohtelu kaikille.

Monimuotoisuuden edistymistä seurataan Evlissä vuosittain.

Evlin monimuotoisuustavoitteet

  • Pitkän aikavälin tavoitteena on sukupuolten tasapuolinen edustus organisaatiossa.
  • Hallituksessa aliedustetun sukupuolen vähimmäismäärä on 40 % vuoden 2026 kesäkuuhun mennessä.​
  • Rekrytointiprosessia kehitetään edelleen ja rekrytoinnissa panostetaan aiempaa enemmän monimuotoisuuteen muun muassa tekemällä entistä tiiviimmin yhteistyötä eri tahojen, kuten opiskelijoiden, kanssa sijoitusalan tekemiseksi houkuttelevammaksi myös naisille.
  • Rekrytoinneissa tehtävään valitaan aina parhaiten soveltuva henkilö​.
  • Varmistamme, että johtotehtäviä täytettäessä mukana on aina eri sukupuolten ehdokkaita.
  • Trainee-ohjelmaan valittujen joukossa tulee olla edustettuna eri sukupuolia.