Hallinnointi

Evli-konsernin monimuotoisuus

Hyvällä monimuotoisuuden johtamisella (diversity management) ja yhdenvertaisuustyöllä voidaan parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja sitoutumista sekä ottaa käyttöön työntekijöiden koko osaaminen. Lisäksi monimuotoisuudella lisätään innovaatiota, työn tuottavuutta ja yrityksen kilpailukykyä.

Evli-konsernin monimuotoisuus perustuu konsernin arvoihin, eettisiin periaatteisiin ja henkilöstöpolitiikkaan. Monimuotoisuustavoitteet antavat Evlin monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustyölle suuntaviivat ja asettaa Evlille tavoitetason edistää monimuotoisuutta eri puolilla organisaatiota.

Monimuotoisuustavoitteet koskevat kaikkia Evlin liiketoimintoja. Jokapäiväisen työympäristön tavoitteena on tukea kulttuurillista monimuotoisuutta ja monimuotoisuus huomioidaan kaikessa henkilöstöjohtamisessa palkkauksesta, uralla etenemiseen ja kehittymiseen. Koko henkilöstöllä on yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan.

Monimuotoisuuden edistäminen

Evli-konsernin monimuotoisuustavoitteet määrittelevät suuntaviivat, joilla sukupuolten välistä tasa-arvoa voidaan lisätä ja mahdollisuuksien mukaan eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien työllistämistä Suomessa voidaan edesauttaa.

Monimuotoisuustavoitteiden saavuttamisessa avainasemassa on rekrytointiprosessi, jossa pyritään tasapuolisuuden kannalta taata kaikille päteville hakijoille yhdenvertainen mahdollisuus tulla valituksi. Rekrytoinnissa noudatetaan aina tasapuolisuutta, läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Rekrytoinnin lisäksi tehtäväjaossa ja uralla etenemisessä taataan yhdenvertainen kohtelu kaikille.

Tavoitteiden seurannassa noudatetaan viiden vuoden aikaväliä. Nykyiset tavoitteet on asetettu vuodelle 2022. Tavoitteissa ydinasemassa on pyrkimys tasoittaa sukupuolten välistä edustusta.

Tavoitteet vuodelle 2022

  • Liiketoimintojen asiantuntijatehtävissä kumpaakin sukupuolta edustettuna vähintään 40 %.
  • Liiketoimintojen ja hallinnon esimiesten keskuudessa on edustettuna kumpaakin sukupuolta vähintään 30 %.
  • Hallituksessa ja johtoryhmässä on molemmat sukupuolet riittävästi edustettuna. Kokoonpanon suunnittelussa huomioidaan aina jäsenten monipuolinen osaaminen, kokemus ja asiantuntemus tehokkaan työskentelyn varmistamiseksi.
  • Rekrytoinneissa tehtävään valitaan aina parhaiten soveltuva henkilö.
  • Trainee-ohjelmaan päässeiden joukossa tulee olla edustettuna molempia sukupuolia.