Hallinnointi

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Evlin toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä. Evlin hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Lisäksi hallitus vahvistaa johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan ehdotuksesta.

Toimitusjohtajan tehtävät ja vastuu

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä.

Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvat konsernin liiketoiminnan johtaminen ja valvonta, hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja hallituksen päätösten toimeenpano. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja siitä, että varainhoito on järjestetty luotettavasti.

Toimitusjohtajan toimisuhteessa noudatettava irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja hänelle irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa 12 kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Yhtiön toimitusjohtajana toimii kauppatieteen maisteri Maunu Lehtimäki (s. 1967).

Johtoryhmän tehtävät ja vastuu

Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Yhtiön hallitus vahvistaa johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan ehdotuksesta. Toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle tarvittaessa ja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Pääsääntöisesti johtoryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa strategian valmistelussa ja toteuttamisessa sekä konsernin toiminnan koordinoinnissa. Myös merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten asioiden valmistelu ja toimeenpano sekä sisäisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun varmistaminen kuuluvat johtoryhmän tehtäviin.

Johtoryhmän jäsenet

Lehtimaki_Maunu_200x200

Maunu Lehtimäki

Toimitusjohtaja
Evlissä vuodesta 1996
Kauppatieteiden maisteri. S. 1967

Etholen_Mari_200x200

Mari Etholén

Lakiasiat ja henkilöstöhallinto
Evlissä vuodesta 2001
Oikeustieteen maisteri. S. 1973

Jousimies_Panu_200x200

Panu Jousimies

Tuotanto ja arvopaperikauppojen toteutus
Evlissä vuodesta 1997
Kauppatieteiden maisteri. S. 1969

Mikola_Juho_200x200

Juho Mikola

Talous- ja konsernihallinto, toimitusjohtajan sijainen
Evlissä vuodesta 2004
Kauppatieteiden maisteri. S. 1981

Pensala_Esa_200x200

Esa Pensala

Yksityisasiakkuudet
Evlissä vuodesta 2001
Diplomi-insinööri. S. 1974

Pessala_Kim_200x200

Kim Pessala

Instituutioasiakkuudet
Evlissä vuodesta 1995
Kauppatieteiden maisteri. S. 1969

mikaelthunved_200x200

Mikael Thunved

Corporate Finance -liiketoiminta
Evlissä vuodesta 2002
Kauppatieteiden kandidaatti. S. 1965

Tiedot päivitetty: 20.2.2023