Roger Naylor – Englannista suomalaisen metsärahasto-osaamisen huipulle

Evlin Impact Forest Fund -metsärahasto on perustamisestaan lähtien herättänyt suurta mielenkiintoa pohjoismaisissa sijoittajissa. Roger Naylor,  englantilaissyntyinen salkunhoitaja, vastaa rahaston päivittäisestä toiminnasta. Hänellä on ainutlaatuinen, vuosikymmenten mittainen ura globaalin metsäsijoittamisen asiantuntijana.

Vastuullisuus on Evlin ytimessä ja toimii myös Roger Naylorin hoitaman rahaston sijoitusstrategiaa ohjaavana tekijänä. ”Ilmastotavoitteet ovat  ydinosa rahaston sijoitusprosessia ja koen, että 17 vuoden kokemukseni metsärahastosijoittamisesta antaa hyvän tuen näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Tarjoamme sijoittajille keinon vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä yhdellä rahastosijoituksella”, sanoo Naylor, joka on ollut tekemässä ja arvioimassa urallaan yli 3,7 miljardin dollarin arvosta globaaleja metsäsijoituksia. ”Evli Impact Forest Fund sijoittaa maailmanlaajuisesti, joten aiempi kokemukseni metsärahastojen ja -salkunhoitajien valinnasta skandinaavisille eläkerahastoille on ollut ihanteellinen kokemuspohja nykyistä työtäni ajatellen." 

Tammikuussa 2020 Naylor sai tehtäväkseen laatia Evlin uutta metsärahastoa koskevan toteutettavuustutkimuksen. Hänen vastuullaan oli selvittää, olisiko globaali ja vastuullisuutta painottava metsärahasto kiinnostava ja sopiva sijoitusratkaisu suomalaisille institutionaalisille sijoittajille ja yksityissijoittajille, ja mikä olisi rahastolle sopiva rakenne ja sijoitusstrategia. Lopputuloksena syntyi rahastojen rahasto -periaatteella toimiva Evli Impact Forest Fund, joka on tähän mennessä kerännyt jo yli 70 miljoonan dollarin arvosta sijoituksia. 

Houkutteleva tuottopotentiaali vaikuttavalla hiilitavoitteella

"Päätimme jo varhaisessa vaiheessa, että rahastosta tehdään vaikuttavuusrahasto (impaktirahasto), joka mahdollistaa vaikuttamisen hiilijalanjälkeen ja sen laskemiseen. Siis rahaston, jolla on hyvän taloudellisen tuoton rinnalla mitattavissa ja raportoitavissa oleva hiilitavoite. Metsä on tähän ihanteellinen omaisuusluokka, sillä puut poistavat kasvaessaan ilmakehästä hiilidioksidia ja sitovat sitä kasvaviin metsiin. Ketju ei pääty tähän, sillä korjatun puun hyödyntäminen pitkäikäisiin käyttötarkoituksiin, kuten rakennuspuuhun, toimii myös hiilinieluna", Naylor selittää. 

Ensimmäisen kerran Roger Naylor sai kosketuksen Suomeen vaihto-opiskelijana vuonna 1997. Kokemus herätti kiinnostuksen metsätalouteen ja vuonna 1999 Naylor palasikin opiskelemaan metsäekonomian maisterin tutkintoa Helsingin yliopistoon. Tiedekunta houkutteli erittäin hyvällä maineella ja kansainvälisesti korkeatasoisella opetuksellaan. Valmistuttuaan Naylor lähti Suomesta ja kasvatti asiantuntijuuttaan perustamalla Evlin metsärahastoa vastaavia rahastoja International Woodland Companyn palveluksessa. "Kun tulin Evliin, minulla oli selkeä käsitys siitä, miten metsärahasto toimisi, ja mille alueille sen pitäisi sijoittaa. Myös vahvat verkostot metsärahastoihin ja salkunhoitajiin ympäri maailmaa olivat minulla jo olemassa. Tunsin hyvin kaikki keskeisimmät metsärahastot", hän sanoo. 

Kahdeksan kuukautta kestänyt rahaston kehittämisprosessi sisälsi luvansaannin Finanssivalvonnalta Suomessa ja rekisteröinnin, mutta eniten aikaa vei päättää, miten vaikuttavuutta mitattaisiin vastuullisuuden osalta, ja mitä kohderahastoilta tarkalleen vaadittaisiin. Hiilijalanjäljen mittaamiseen ja sen alentamiseen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä Evlin metsärahaston toiminnassa.

”Sijoituksista päättävä ryhmämme käy ehdotuksemme läpi tiheällä kammalla ja haastaa tekemiämme oletuksia. Meillä on myös vahva back office -tiimi, joka hallinnoi rahastoa ja auttaa tunnuslukujen raportoinnissa, sekä loistava sisäinen vastuullisuustiimi, joka on alan parhaita", Naylor kiittää. 

Ennen Suomeen paluuta Evli oli Roger Naylorille melko tuntematon yhtiö, mutta hän huomasi pian sen arvojen ja kulttuurin sopivan erinomaisesti yhteen omiensa kanssa. Myös vaihtoehtorahastojen vakiintunut ja pitkään yhdessä toiminut tiimi nopeutti paljon metsärahaston perustamisprosessia. "Yhtiön johto oli jo päättänyt käynnistää metsärahaston, jolla olisi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä tavoitteita, joten tähdet asettuivat kohdalleen heti alussa." 

Metsä suojaa inflaatiolta

Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa kartuttamansa vahvan kokemuksen pohjalta Naylorilla on selvä näkemys siitä, mitkä ominaisuudet tekevät metsärahastosta houkuttelevan sijoituskohteen. Yksi suurimmista vahvuuksista piilee niin sanotussa hajautusefektissä, koska metsän korrelaatio muihin omaisuuslajeihin, erityisesti osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin, verrattuna on varsin alhainen. 

Yksi keskeinen syy globaaliin metsäsijoittamiseen on myös se, että metsä kasvaa nopeammin esimerkiksi Euroopassa ja USA:ssa verrattuna Pohjoismaihin. Tämä on historiallisesti tarkoittanut myös korkeampaa tuottoa metsälle, koska merkittävä osa metsän tuotosta on tullut puun myynnistä. Nopeampi metsän kasvuvauhti tarkoittaa myös parempaa mahdollisuutta hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

”Inflaatio on 10–12 vuoden tauon jälkeen jälleen kiihtymässä, ja metsä toimii tutkimusten mukaan myös hyvänä suojana inflaatiota vastaan. Pitkälti tämä johtuu siitä, että puun hintataso seuraa yleistä talouskehitystä”, Naylor sanoo.  

Puutavaralle on laajat markkinat, joten yksittäiset loppukäyttäjäsektorit eivät pysty vaikuttamaan hintoihin laskevasti tai nostavasti. ”Uusien metsien kasvatus tarjontaa varten on pitkällinen prosessi, joten lisääntyvään kysyntään voi nousevien hintojen aikana vastata vain rajallisesti. Tästä syystä puun hinnat pysyvät yleensä korkealla. Puunkorjuun joustavuus taas antaa metsänomistajille mahdollisuuden ajoittaa hakkuut hintojen kannalta parhaaseen hetkeen, mikä suojaa pääomaa.”  

Metsäsijoitus tarjoaa sijoittajalle myös vastuullisuushyötyjä ja mahdollisuuden hiilijalanjäljen alentamiseen, joten kyseessä on monessa mielessä hyvän mielen sijoitus.  

Globaalilla strategialla viisinkertainen hiilivaikutus

Ilmastonmuutoksesta on tullut rahoitusalan yhtiöille merkittävä painopistealue, ja monet yhtiöt ovat uutisoineet hiilineutraaleista salkkutavoitteistaan. ”Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi sijoituksia pitää tehdä sekä vähäpäästöisiin että hiiltä sitoviin tai poistaviin toimialoihin. Metsä on saanut tästä uuden sysäyksen ja kiinnostus metsää kohtaan on jälleen vahvemmin virinnyt  institutionaalisessa sijoittajakunnassa maailmanlaajuisesti,” Naylor sanoo. 

Pohjoisamerikkalaiset ja pohjoismaiset eläkerahastot ovat muodostaneet metsäalan sijoittajien enemmistön viimeiset 30 vuotta ja Naylor uskoo, että juuri pohjoismaiset sijoittajat ovat vieneet metsäsijoittamisen vastuullisuusagendaa eteenpäin ja vaatineet ensimmäisten joukossa lisää ESG-mittareita ja -raportointia. 

”Pohjoismaalaiset ovat vastuullisuustietoisia sijoittajia ja melko suoria painostaessaan salkunhoitajia. Luulen, että rahastomme on vasta ensimmäinen kasvavassa metsärahastojen perheessämme. Vaihtoehtorahastoilla on hyvin tilaa kasvaa, ja ne tukevat Evlin siirtymistä kohti hiilineutraalia varanhoitotoimintaa,” hän sanoo. 

Yksi syy siihen, miksi Evli päätti perustaa metsärahastonsa juuri nyt, ovat vuonna 2023 odotettavat hiilidioksidipäästöjen raportointia ja mittaamista koskevat uudet säännökset. Niiden tausta on vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimukseen sisältyvässä niin katsotussa kunnianhimomekanismissa, jonka tavoitteena on säännöllisin väliajoin kiristää maiden päästövähennyksiä sekä seurata sopimuksen tavoitteiden toteutumista. Naylor uskoo tämän lisäävän kiinnostusta salkkujen hiilijalanjälkeä pienentäviin sijoituksiin. 

Esimerkiksi Apple on ilmoittanut pyrkivänsä hiilineutraaliuuteen vähentämällä toimitusketjujensa ja tuotteidensa päästöjä 75 prosentilla. Loput 25 prosenttia kompensoidaan metsien avulla. Naylor ennustaa muiden yritysten seuraavan Applen jalanjäljissä. 

Arvioituaan metsäkohteiden hiilivaikutuksia Evli on tehnyt tietoisen päätöksen olla sijoittamatta pohjoismaisiin metsiin. Vaikka alue onkin tunnettu erinomaisista metsistään ja metsänhoidostaan, puiden kasvu on ilmaston vuoksi verrattain hidasta. Kohdistamalla sijoitukset Yhdysvaltoihin, Eurooppaan, Etelä-Amerikkaan, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin saadaan potentiaalisesti arviolta viisinkertainen hiilivaikutus Pohjoismaihin verrattuna ja myös suurempi tuotto-odotus metsäsijoitukselle. 

Evli Impact Forest Fund käyttää vain rahastonhoitajia, joiden metsäkohteet on sertifioitu riippumattomien kansainvälisten FSC:n tai PEFC:n standardien mukaisesti, jotta sijoittajat voivat suhtautua luottavaisin mielin rahastojen vastuullisuuteen. ”Ketju alkutuotannosta lopputuotteeseen on metsäsijoituksissa kokonaan selvitettävissä. En usko, että minkään toisen rakennusmateriaalin osalta vastuullisuuden valvonta on niin tarkkaa – tavoitteena  on osoittaa sekä materiaalin että työtapojen vastuullisuus”, Naylor toteaa.

 

Roger Naylor_leaning-on a-tree-2

Kuka?

Roger Naylor (M.Sc. Forest Economics) 

  • Evli Impact Forest Fund -rahaston salkunhoitaja 
  • Yli 17 vuoden kokemus kansainvälisestä metsärahastosijoittamisesta ja yli 3,7 miljardin dollarin metsäsijoituksista globaalisti. 

HUOM! Evli Impact Forest Fund on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.