Miksi valita salkkuun pohjoismaisia yrityslainoja?

Pohjoismaiden yhteiskunnallinen vakaus vahvoine instituutioineen heijastuu yritysten joukkovelkakirjamarkkinoiden korkeaan laatuun.
Vaikka pohjoismaiden välillä on toki hienovaraisia eroja, voi korkosijoittaja katsoa pohjoismaiden muodostavan varsin yhtenäisen kokonaisuuden. Jos Pohjoismaat niputetaan yhteen ja niitä tarkasteltaisiin "valtiona", ne muodostavat väkiluvun perusteella seitsemänneksi suurimman valtion ja kuudenneksi suurimman talouden Euroopan unionissa.

New call-to-action

 

Pohjoismaissa vallitsevat yhteiskunnallinen vakaus ja vakaa demokratia heijastuvat yritysten joukkovelkakirjamarkkinoiden korkeaan laatuun ja täällä toimivien yritysten voimakkaaseen suorituskykyyn.

Kuten uusi työpaperimme osoittaa, pohjoismaiset joukkovelkakirjalainat tarjoavat varsin vertailukelpoista laatua mutta parempaa arvoa kuin  euroalueen ytimen vastaavat lainat. Eri toimialoilla ja matalalla volatiliteetilla varustettuna ne lisäävät portfolioon tervetullutta hajautusta.

New call-to-action

Pohjoismaiden yritysten joukkovelkakirjamarkkinoihin pääsee sisään vain suorien sijoitusten kautta. Valmiita pörssilistattuja rahastoja tai indeksejä ei ole olemassa. 

Lue lisää täältä.