Sijoitatko tavoitteellisesti?

Tunnetko nämä sijoittajatyypit?

Tyyppi A hakee kuumia osakevinkkejä, jännitystä, ja pähkii miten kokonaisuuden kannalta mitättömiin uutisiin tulisi reagoida. Tyyppi B taas miettii rauhassa tavoitteitaan ja pohtii ajan kanssa, miten rakentaa polku kohti tavoitteiden toteutumista.

Kumpi stressaa enemmän ja kumman luulet olevan vuosikymmenten sijoitustaipaleella tyytyväisempi, onnellisempi? Kumpi saavuttaa konkreettiset tavoitteensa?

Haluan tilata itselleni sijoitusoppaan, kiitos.

Mitä syvemmälle asiaa pohtii, sitä selkeämmäksi ero käy. Siinä missä tyyppi A tavoittelee nopeasti eri tavoin lisätuottoja, ajattelee B-tyypin sijoittaja täysin eri tavoin. Ajatustavoissa ja suhtautumisessa vaurastumiseen on selkeä ero.

Tavoitteellinen sijoittaminen jo sinänsä hyötyy laajasta hajautuksesta, yritysten kasvusta ja niiden maksamista osingoista ajan kanssa, eikä ole riippuvainen hetkellisestä markkinakehityksestä. Tärkeintä on sijoittamisen päämäärä.

 

 New call-to-action


Jos sijoittaja pystyy kirkastamaan itselleen omat sijoitustavoitteensa ja päämääränsä, on nykyään mahdollista laskea myös skenaarioanalyysin avulla tavoitteiden toteutumistodennäköisyydet.

Sijoittamisen tavoitteellisuus mielessämme rakensimme Evli Digitalin. Se on veloitukseton työkalu, joka auttaa rakentamaan tavoitteittesi mukaisen sijoitussalkun. Helppoa, mutta tehokasta.

Tutustu, kokeile itse ja nosta sijoitusosaamisesi seuraavalle tasolle.