Elite Alfred Berg Vuokratuotto ja Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt -erikoissijoitusrahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset 2022

Erikoissijoitusrahastojen Elite Alfred Berg Vuokratuotto ja Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt tilinpäätökset ja toimintakertomukset 31.12.2022 on julkaistu.

Elite Alfred Berg Vuokratuotto: tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt: tiinpäätös ja toimintakertomus 2022