Förändringar i jämförelseindex för Elite Alfred Berg fonder

Det har beslutats att ändra jämförelseindexen för de placeringsfonder som förvaltas av Evli-Fondbolag. Ändringarna gäller följande placeringsfonder: Elite Alfred Berg Aktie, Elite Alfred Berg Ränta och Elite Alfred Berg Optimalförvaltning.

Läs mer på engelska.