Evli Abp:s delårsrapport 1–3/2023

En gynnsam start på året – oförändrade utsikter

Evli Abp:s delårsrapport 1–3/2023 finns tillgänglig på engelska och på finska:

Evli Plc’s Interim Report 1–3/2023 (på engelska)

Evli Oyj:n osavuosikatsaus 1–3/2023 (på finska)