Evli Abp:s delårsrapport 1–9/2023: Omsättningen och rörelseresultatet ökade enligt plan

Evlis omsättning och rörelseresultat ökade under januari-september tack vare fondernas goda utveckling och anskaffningen av EAB Group Abp under hösten 2022. Efterfrågan på traditionella placeringsfonder ökade och Evli fick näst flest fondteckningar i Finland. Dessutom ökade de återkommande intäkternas andel av omsättningen ytterligare, vilket förbättrade kvaliteten av resultatet.

Evli Abp:s delårsrapport 1–9/2023finns tillgänglig på engelska och på finska:

Evli Plc’s Interim Report January–September 2023 (på engelska)

Evli Oyj:n osavuosikatsaus 1–9/2023 (på finska)