Ändring av tecknings- och inlösenavgiften för Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 fonden

Tecknings- och inlösenavgiften för handel med Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 -fondens andelar slopas fr.o.m. 1.9.2023.

Fondens tecknings- och inlösenavgift har tidigare varit 2 prosent.

Läs mer på engelska.