Ekonomisk trygghet för idrottare efter den aktiva karriären

Aurator har lång erfarenhet av kapitalförvaltning för idrottare och de speciella krav som det ställer. Våra kunder består av flera finländska toppidrottare. Dessutom förvaltar vi stiftelsen Suomen urheilijoiden koulutus- ja ammatinedistämissäätiös fond, som syftar till att trygga en stabil utkomst för idrottare även efter deras aktiva karriär.

Vi hjälper våra idrottarkunder med allt som har med kapitalförvaltning att göra. Vårt omfattande tjänsteutbud innefattar till exempel beskattningsfrågor för idrottare som tävlar utomlands eller planering av en utkomst efter karriären

Kontakta oss, så diskuterar vi vilken slags skräddarsydd helhet som vi kan erbjuda dig. Stiftelsen Urheilijoiden koulutus- ja ammatinedistämissäätiös fond Aurator förvaltar stiftelsen Suomen Urheilijoiden koulutus- ja ammatinedistämissäätiös fond. Syftet med stiftelsen är att främja och stödja idrottares utbildning, yrkesförberedelser, yrkesutveckling samt i övrigt hjälpa dem att anpassa sig till ett liv efter idrottskarriären.