Diskretionär portföljförvaltning

Vi erbjuder våra kunder diskretionär portföljförvaltning. Vi fattar beslut om placering i kundens portfölj och reagerar snabbt på förändrade marknadssituationer. Vi ser till att portföljens risk- och avkastningsmål motsvarar kundens önskemål i enlighet med gemensamt framtagna spelregler.

Våra primära placeringsföremål är aktier och masskuldebrevslån. Vid behov använder vi även fonder och andra placeringsinstrument. Vi riktar placeringarna i första hand mot direkta aktieägarskap, vilket gör att kunden sparar onödiga förvaltningsarvoden.

Även om vi fattar besluten om placering i portföljen kan våra kunder följa sin placeringsportfölj via vår webbtjänst.