Aurator Varainhoito

På Aurator erbjuder vi skräddarsydda kapitalförvaltningstjänster. Vi förvaltar våra kunders tillgångar själva och i enlighet med villkor som utarbetats tillsammans med kunden. Våra kunder består av såväl privatpersoner som föreningar och företag.

Aurator grundades 1996 och har 7 kapitalförvaltningsexperter. Våra kapitalförvaltare är också delägare i bolaget. Aurator ingår i Evli-koncernen.

Vi erbjuder diskretionär kapitalförvaltning, vilket innebär att vi själva fattar beslut om placering. Vår kapitalförvaltning är aktiv och vi tänker noggrant igenom de lämpligaste lösningarna för varje kund i varje enskilt fall. Tack vare vårt mångsidiga tjänsteutbud kan vi erbjuda omfattande kapitalförvaltningstjänster för många olika situationer.

Våra främsta placeringsföremål är aktier och masskuldebrevslån, men vi kan också ordna fond-, fastighets- och kapitalplaceringar. Vi står under den finländska Finansinspektionens tillsyn.