Aurator Kapitalförvaltning

På Aurator erbjuder vi skräddarsydda kapitalförvaltningstjänster. Vi förvaltar våra kunders tillgångar själva och i enlighet med villkor som utarbetats tillsammans med kunden. Våra kunder består av såväl privatpersoner som föreningar och företag.

Aurator grundades 1996 och har 7 kapitalförvaltningsexperter. Våra kapitalförvaltare är också delägare i bolaget. Aurator ingår i Evli-koncernen.

Vi erbjuder diskretionär kapitalförvaltning, vilket innebär att vi själva fattar beslut om placering. Vår kapitalförvaltning är aktiv och vi tänker noggrant igenom de lämpligaste lösningarna för varje kund i varje enskilt fall. Tack vare vårt mångsidiga tjänsteutbud kan vi erbjuda omfattande kapitalförvaltningstjänster för många olika situationer.

Våra främsta placeringsföremål är aktier och masskuldebrevslån, men vi kan också ordna fond-, fastighets- och kapitalplaceringar. Vi står under den finländska Finansinspektionens tillsyn.

Kontaktinformation

Aurator Varainhoito Oy, Auragatan 8, vån. 3, PB 146 20101 Åbo, Finland
Tel. +358 2 6516 6630
LEI-nummer: 7437003NFW3Q3PGFS325
GIIN-nummer: WX5HD8.00001.ME.246
FO-nummer: 1065310-1
Nätfakturauppgifter: Operatör Basware Abp (BAWCFI22), adress 003710653101