Evli Bank Abp:s Årsredovisning 2019 har publicerats

Evli Bank Abp:s årsredovisning 2019 har publicerats på www.evli.com.

Årsredovisningen inklusive bolagets bokslut, styrelsens rapport och revisionsberättelse för perioden 1.1.-31.12.2019 finns tillgängligt på engelska och finska som PDF-fil på företagets hemsida.

Läs mer på engelska