Aurator Kapitalförvaltning

I Åbo fungerar Evli Abp under namnet Aurator. På Aurator erbjuder vi skräddarsydda kapitalförvaltningstjänster. Vi förvaltar våra kunders tillgångar själva och i enlighet med villkor som utarbetats tillsammans med kunden. Våra kunder består av såväl privatpersoner som föreningar och företag.

Aurator grundades 1996 och har omkring 10 kapitalförvaltningsexperter.

Vi erbjuder diskretionär kapitalförvaltning, vilket innebär att vi själva fattar beslut om placering. Vår kapitalförvaltning är aktiv och vi tänker noggrant igenom de lämpligaste lösningarna för varje kund i varje enskilt fall. Tack vare vårt mångsidiga tjänsteutbud kan vi erbjuda omfattande kapitalförvaltningstjänster för många olika situationer.

Våra främsta placeringsföremål är aktier och masskuldebrevslån, men vi kan också ordna fond-, fastighets- och kapitalplaceringar. Vi står under den finländska Finansinspektionens tillsyn.

Aktiv och självständig kapitalförvaltning

Förutom att följa marknaden aktivt sätter vi oss grundligt in i våra placeringsföremål. Marknaden förändras snabbt, och vid behov fattar vi även snabba placeringsbeslut.

Experterna till din tjänst

Aurator grundades 1996 och har omkring 10 kapitalförvaltningsexperter. Tack vare vårt mångsidiga tjänsteutbud kan vi erbjuda omfattande kapitalförvaltningstjänster för många olika situationer.