Evli Corporate Finance

Evli Corporate Finance är en oberoende finansiell rådgivare med fokus på kunder och verksamheter i Finland och Sverige. Vi är ett team på 20 personer med kontor i Helsingfors och Stockholm. Våra seniora partners har arbetat tillsammans som ett team i mer än 20 år. Vår ambition är att bygga starka relationer till våra kunder och vi följer deras verksamhet nära. Vi samarbetar med, och erbjuder våra kunder, ett nätverk av internationella rådgivare och vi inkluderar ofta våra egna erfarna industriella rådgivare i våra projekt.

Evli Corporate Finance har varit rådgivare i mer än 70 transaktioner sedan 2015

Vi ser på oss själva som generalister men har genom åren arbetat mycket inom hälsovård & medicinsk teknologi, konsumentvaror, IT & teknologi samt inom gruvindustri och råmaterial. Våra kunder spänner från entreprenörer och mindre bolag till private equity och stora bolag. Vi är en del av ett av Finlands ledande kapitalförvaltningsföretag, och erbjuder våra kunder ett omfattande antal olika investerare, såväl i Norden som internationellt, samt en bred ekonomisk kompetens. Tack vare vårt oberoende så är vår rådgivning frikopplat från konkurrentande intressen.

M&A Advisory

Vi rådger våra kunder vid företagsförvärv, avyttringar eller samgående.

Vi analyserar, väljer strategi, planerar och genomför transaktionsprocessen. Vi drar fördel av den erfarenhet som vi har skaffat oss via flera hundra transaktioner de senaste 20 åren.

Kapitalmarknader

Vi rådger våra noterade kunder i samband med en emission av aktier eller skuldinstrumet på den publika marknaden. I samband med ett publikt uppköpserbjudande så rådger vi budgivare eller målbolaget. När ett bolag vill notera sig på börsen i Helsingfors eller Stockholm så tar vi huvudansvaret för noteringsprocessen. Vi arbetar med generell rådgivning i samband med en transaktion och vi gör både privata och publika företagsvärderingar.

Sustainable Corporate Finance

Vi har en stark ambition att tillgodose och utveckla våra människor för att vara en långvarig föredragen rådgivare till våra kunder.

Vi märker det Sustainable Corporate Finance.

 

 

Hur vi tänker

Vi arbetar aktivt med att utveckla oss själva som individer och team. Detta för att vi vill säkerställa att vi erbjuder en bra och modern arbetsplats vilket vi anser är en förutsättning för att vår verksamhet skall vara stabil och professionell, vilket i sin tur skapar förutsättningar att bygga starka kundrelationer. Vi kallar det ”Sustainable Corporate Finance”. Vi driver en entreprenöriell och decentraliserad verksamhet där seniora partners finns med i hela projektet. Vi tror även att det är viktigt att lära känna våra kunder på ett mer personligt plan och därför arrangerar vi kontinuerligt olika evenemang såsom triathlon, cykling och simning.


Våra seniora partners har arbetat tillsammans som ett team i över 20 år

Våra seniora partners har arbetat tillsammans som ett team i mer än 20 år. Vår ambition är att bygga starka relationer till våra kunder och vi följer deras verksamhet nära. Vi samarbetar med, och erbjuder våra kunder, ett nätverk av internationella rådgivare och vi inkluderar ofta våra egna erfarna industriella rådgivare i våra projekt.
Team Vi är ett team på 20 Corporate Finance specialister till din tjänst.

Selected transactions

Financing
03/2021

Enersense has successfully raised EUR 15 million through a directed share issue

Evli acted as advisor to Enersense and manager of the share issue

Buy-side
02/2021

SEB Private Equity has acquired Axkid through a public tender offer

Evli acted as advisor to SEB Private Equity

Buy-side
02/2021

Sitowise has successfully acquired VVS-Kompetens in Sweden

Evli acted as advisor to Sitowise

ETC - Evli Triathlon Challenge

Vi tror på kraften i hälsosamt lagarbete och långsiktiga relationer. För oss är en viktig del av detta Evli Triathlon Challenge (ETC). Inom detta initiativ spenderar vi mycket tid med kollegor och kunder med cykling, simning och löpning. Det är väldigt energiskt att utvecklas tillsammans även utanför normal arbetsverksamhet. Vi vågar säga att Evli Triathlon Challenge har blivit en integrerad del av vår normala verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss