Evli Vuokratuotto

Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto.