Paikallinen asiantuntemus - globaali palvelu

Evli Awards Managementin palvelussa yhdistyvät pohjoismaisen liikkeeseenlaskijan paikalliseen juridiseen ympäristöön liittyvä erityisosaaminen ja paikallistuntemus sekä globaaleiksi levinneiden haltija- ja osallistujaryhmien kansainvälinen ja monikielinen palvelukokonaisuus.

Palvelumme kattaa kaikki osakepohjaiset järjestelyt optioista ja osakepalkkioista, koko henkilöstön osakesäästöohjelmiin sekä hallituksen palkkioihin.

EAM-OsakekannustinElinkaari

Kaikki kannustinpalvelut yhdeltä luukulta

Palveluvalikoimaan kuuluvat monipuoliset ja räätälöidyt pankki-, backoffice- ja helpdesk -palvelut, IFRS2-kulukirjausten laskenta- ja raportointipalvelut sekä optioiden ja osakepalkkioiden hallinnointi-, suojaus- ja toteutuspalvelut. Näin yhtiön saatavilla on koko palveluketju yhdeltä luukulta - kannustimien suunnittelusta osallistujien varainhoitoon.

Tarjoamme palveluitamme asiakkaan toiveiden mukaisesti yksittäisistä laskelmista tai arvostuksista kannustusjärjestelmien kokonaisvaltaiseen ulkoistukseen. Ulkoistamisessa vastaamme kaikista toimista aina kannustimen realisointiin asti – huomioiden yhä kasvavan sääntelyn, mukaan lukien suojaus-, sisäpiiri-, raportointi- ja verotusasiat.

Räätälöidyt säilytys- ja välityspalvelut

Evli Pankin sidonnaisasiamiehenä voimme sisällyttää kokonaisuuteen vaadittavat pankkipalvelut:

 • Liikkeeseenlaskijan asiamies- ja back office -palvelut
 • Merkintäpaikka (optio-ohjelmat)
 • Säilytyspalvelut, ml. arvo-osuustilit kansainvälisesti ja sähköinen asiakkuuden avaus
 • Portaalin kautta välityspalvelut ja sähköiset toimeksiannot portaalista.

Helpdesk ja haltijakommunikaatio

Kannustinohjelman onnistuneen viestinnän varmistamiseksi tarjoamme kokonaisvaltaisen kommunikaatiopaketin:

 • Helpdesk –puhelin- ja sähköpostipalvelu kolmella kielellä ohjelman haltijoille ja yhtiön vastuuhenkilöille
 • Infotilaisuudet, webinaarit, konferenssipuhelut
 • Infomateriaalin koostaminen ja jakelu (mm. ohjeet, Q&A, presentaatiot, ja lomakkeet)
 • Multimediatyökalut mm. opetusvideot haltijoille.

IFRS2-arvostus ja -kulujaksotus

IFRS2-kulustandardin mukainen laskenta- ja raportointipalvelu arvostuksesta jaksotukseen. Raportointi täyttää tiedonantovelvollisuuden, ja sen tarkoituksena on avata tilinpäätöksen lukijalle:

 • Käytössä olevien osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien luonne ja laajuus
 • Osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien käyvän arvon laskemistapa ja laskennassa käytetyt oletukset sekä parametrit
 • Osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien perusteella kirjattavien kulujen vaikutus yhtiön tilinpäätökseen.

Sähköinen incentive-palveluportaali

Reaaliaikaisen Incentive-palveluportaalin tarjoamme kannustimien osallistujille ja yhtiön vastuuhenkilöille:

 • Käytettävissä globaalisti 24/7
 • Haltijakäyttöliittymä 17 eri kielellä
 • Kannustimien vastaanotto, hyväksyminen, seuranta, ja realisointi
 • Digitaalinen materiaalipankki ml. Evlin tiliotteet, raportit ja analyysit
 • Sähköiset toimeksiannot suoraan Evlin kaupankäyntijärjestelmiin (myynnit, merkinnät, myy- ja merkitse - toimeksiannot).

Osaketoimitusten varmistus ja suojaus

Osakepalkkion toteutus varmistetaan erillisellä osakesalkulla, joka mahdollistaa myös kurssimuutoksilta suojautumisen:

 • Omien osakkeiden hankinnan rahoituksella (OYL, vältetään omien osakkeiden byrokratia)
 • Suojan kassavirtakustannukselta osakkeen kurssinousua vastaan, haluttaessa myös rahaosuuden osalta
 • Selkeys sisäpiirisääntelyn osalta, ei haltijakohtaisia transaktioita.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaiset palvelut

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukainen johtohenkilöraportointi kannustimiin liittyen:

 • MAR-vastuullisten merkintä ja seuranta
 • Raportointi Finanssivalvonnalle kolmen päivän sisällä
 • Pörssitiedote-luonnokset yhtiölle kolmen päivän sisällä.