Evli Impact Forest Fund I

Metsä on reaaliomaisuusluokka, jolla on hyvä tuottopotentiaali sekä se on defensiivisyytensä vuoksi pärjännyt myös haastavissa markkinaolosuhteissa. Evli Impact Forest Fund I pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta saavuttamalla positiivisia hiilivaikutuksia. Rahasto sijoittaa johtaviin listaamattomiin metsärahastoihin globaalisti, jotka hoitavat ja kehittävät metsäomaisuutta. Tavoitteena on hajauttaa sijoitukset laajasti eri sijoitusstrategioiden, salkunhoitajien, maantieteellisten alueiden, toimialojen ja puulajien välillä.

Impakti-ikoni12
Impaktisijoitus hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Metsätalous on tehokas ja edullisin keino poistaa ja varastoida ilmakehän hiilidioksidia. Rahaston hiilivaikutusta mitataan ja raportoidaan vuosittain.

kassavirta
Korkeampi pitkän aikavälin tuottopotentiaali

Globaali metsärahastosijoitus tarjoaa huomattavasti korkeamman tuottopotentiaalin kuin pohjoismainen metsäsijoitus, puiden kasvaessa nopeammin kohdealueilla. 

defensiivisyys
Defensiivinen sijoitus joka tarjoaa inflaatiosuojaa

Metsäsijoitukset ovat kestäneet suhdannevaihteluita hyvin ja niillä on erittäin matala korrelaatio muihin omaisuusluokkiin. 

hajautus
Pääsy maailman johtaviin metsärahastoihin

Rahaston kautta voi sijoittaa tarkkaan valikoituihin ja vaikeasti saavutettaviin globaaleihin metsärahastoihin joissa matala riski. 

globaali
Puun hintakehitys positiivinen pitkällä aikavälillä

Väestönkasvu, kaupungistuminen ja ekologisen rakentamisen kasvu kasvattavat puun kysyntää tarjontaa nopeammin globaalisti. 

salkunhoitotiimi
Kokenut salkunhoitotiimi

Kokeneella tiimillä on erinomainen tuntemus metsärahastoista ja niiden valinnasta sekä hyvät tulokset sijoitusprosessin toteuttamisesta. Tiimin vetäjä on sijoittanut globaalisti metsään vuodesta 2004.

HUOM! Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 € sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Rahaston perustiedot

Rahasto (AIF) Evli Impact Forest Fund I
Juridinen rakenne Suomalainen kommandiittiyhtiö
Vaihtoehtorahastonhoitaja (AIFM) Evli-Rahastoyhtiö Oy
Maantieteellinen fokus Globaali
Sijoituskohteet Yksityiset kaupalliset metsärahastot (primary and secondary), jotka on valittu positiivisen hiilivaikutuksen ja houkuttelevan tuoton perusteella.
Strategia Rahastojen rahasto
Toimikausi 14 vuotta (1 x 3 vuoden jatkomahdollisuus)
Sijoitus periodi 3 vuotta
Tuottotavoite 6-8 % p.a. net IRR*
Minimisitoumus 100.000 €

Tavoitekoko

100 M€

Voitonjako osuus

1,25 x maksetun palautuksen jälkeen,
6 % voitosta (sis. catch-up), riippuen siitä saavutetaanko kumulatiivinen hiilen sitomistavoite, joka on 21.000 t CO2-ekv per sijoitettu miljoona euroa.

* sisäinen korkokanta/internal rate of return

Rahaston kulut ja muut täydentävät tiedot saatavissa rahaston Avaintietoesitteestä. 

Minkälaiselle sijoittajalle rahasto sopii?

  • joka haluaa pienentää sijoitustensa hiilijalanjälkeä vaikuttavuussijoittamisen avulla
  • joka haluaa saada vaivattomasti hyvin hajautetun salkun ei-listattuista metsäsijoituksista
  • joka haluaa saada sijoitussalkkuun hajautushyötyä lisäämällä omaisuusluokan jolla on matala korrelaatio muihin omaisuusluokkiin, ja joka voi toimia inflaatiosuojana
  • joka tavoittelee pitkällä aikavälillä hyvää riskikorjattua tuottoa ja kassavirtaa
  • joka hakee pääomien säilyttämiseen omaisuusluokkaa, joka on kestänyt hyvin suhdannevaihteluita
  • joka hyväksyy metsäsijoitusten heikon likviditeetin ja rahaston pitkän toimikauden
  • joka hyväksyy että rahasto-osuutta ei voi lunastaa ennenaikaisesti eikä sille ole järjesteltyä jälkimarkkinaa
  • Ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta

Miksi sijoittaa Evli Impact Forest Fund I -rahastoon?

Metsäsijoitukset ovat varma ja edullisin tapa vaikuttaa tehokkaasti hiilidioksidin poistoon ilmakehästä. Rahasto tarjoaa globaalisti hajautetun sijoituksen kiinnostavaan reaaliomaisuusluokkaan sekä pääsyn maailman johtaviin metsärahastoihin.

Lataa esite