EAB Private Equity

EAB Private Equity sijoittaa niin sanotun kanssasijoitusstrategian avulla, jossa Evli ja pääomasijoitustiimi yhdessä ulkoisten sijoittajien kanssa rahoittavat jo varainkeruuvaiheessa tiedossa olevan hankkeen.

EAB Private Equity Oy ohjaa pääomaa listaamattomiin kohteisiin ja avaa laajemmalle sijoittajajoukolle pääsyn tälle markkinalle.

Yhdessä hankkeeseen sijoittavien asiakkaidensa kanssa EAB Private Equity toteuttaa pääomasijoituksen jo varainkeruuvaiheessa tiedossa olevaan kohdeyhtiöön. Suurempi läpinäkyvyys poikkeaa merkittävästi perinteisestä, rahastomallisesta sijoitustoiminnasta, jossa rahaston varat kerätään ennen kuin varsinaiset sijoituskohteet ovat sijoittajien tiedossa. Myös sijoitusaika kanssasijoitusrakenteessa on tyypillisesti lyhyempi kuin pääomasijoitusrahastoissa.

Evlin pääomasijoitustiimin tavoitteena on löytää vuosittain 1–2 houkuttelevaa sijoituskohdetta. Vastuullisuuteen perustuvassa sijoitusstrategiassa pääpaino on yrityksissä, jotka kaipaavat tukea kasvupotentiaalin mahdollistamisessa tai kiihdyttämisessä. Yritysten odotetaan todistaneen jo elinkelpoisuutensa ja olevan kannattavia. EAB Private Equity keskittyy merkittäviin vähemmistösijoituksiin, mutta tapauskohtaisesti arvioitavissa on myös enemmistön hankkiminen kohdeyhtiöstä. Aktiivisena omistajana yritykset saavat pääoman lisäksi tukea myös strategian kirkastamisessa ja toteutuksessa sekä pääsyn laajaan asiantuntijaverkostoon.

Minkälaisia kohteita etsimme?

Etsimme jatkuvasti potentiaalisia sijoituskohteita. Sijoituspäätöksen jälkeen teemme yhteistyötä kohdeyrityksen kanssa asetettujen kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Edellytämme kohdeyrityksiltämme sitoutumista hyvän hallinnon ja vastuullisuuden kehittämiseen osana arvonluontia.

Strategiset kriteerit:

 • Sijoitukset kohdistuvat pääasiallisesti listaamattomaan markkinaan.

 • Yrityksellä on todistettu ja skaalautuva liiketoimintamalli. Emme sijoita
  start-up- tai käänneyhtiöihin.

 • Katsomme kohteita laajasti eri toimialoilta. Painopisteenä ovat kestävän kehityksen megatrendeistä hyötyvät yritykset.

 • Yritys on saavuttanut johtavan markkina-aseman tai sillä on selkeä reitti aseman kasvattamiseksi. Alalle tulon kynnys on korkea.

 • Yrityksessä on kokenut ja osaava johto, mielellään yrittäjävetoinen.

Taloudelliset kriteerit:

 • EAB Private Equityn minimisijoitus on noin 10 miljoonaa euroa.

 • Yrityksellä on vahva taloudellinen asema ja maltillinen velkavipu.

 • Tavoitteenamme on aktiivinen omistajuus merkittävän vähemmistöomistuksen kautta, mutta myös enemmistön hankkiminen yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa on mahdollista.

 • Sijoituksen yhteydessä sovitaan exit-strategia. Tavoiteltu omistusaika on 3–5 vuotta.

Otathan yhteyttä, jos herää kysyttävää tai ajatuksia mahdollisista sijoituskohteista.

Kekkonen_Kalle_500_px_1

Kalle Kekkonen

Managing Partner
+358 50 304 5861
kalle.kekkonen@evli.com

HUOM! Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 € sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu aiempiin tietoihin siitä, miten tämän kaltaisten sijoitusten arvo vaihtelee ja nykyisiin markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on rahaston toimikauden aikana.

Vain ammattimaiset sijoittajat

Pitkän sijoitushorisontin ja korkean riskin vuoksi Evlin vaihtoehtoiset sijoitusrahastot on tarkoitettu ammattimaisille ja rajoitetulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100 000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen sijoitustoiminnasta.

Vahvistan täten, että olen ammattimainen sijoittaja tai minulla on riittävä ymmärrys vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista (AIF) ja niiden sijoitustoimintaa.