Evli Nordic 2025 Target Maturity

Pohjoismaisiin yrityslainoihin sijoittava määräaikainen rahasto.

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit