Evli Nordic 2025 Target Maturity

Pohjoismaisiin yrityslainoihin sijoittava määräaikainen rahasto.