Evli Target Maturity Nordic Bond 2023

Pohjoismaisiin yrityslainoihin sijoittava määräaikainen rahasto.

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit