Evli Target Maturity Nordic Bond 2023

Pohjoismaisiin yrityslainoihin sijoittava määräaikainen rahasto.

Rahastojen uudet avaintietoasiakirjat tulevat voimaan 1.1.2023. Tutustu uusiin asiakirjoihin.

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit (tulevat voimaan 1.1.2023).