Evli Target Maturity Nordic Bond 2023

Pohjoismaisiin yrityslainoihin sijoittava määräaikainen rahasto.

Rahastojen uudet säännöt tulevat voimaan 1.10.2020. Tutustu uusiin sääntöihin.