Evli Likvidi

Pohjoismaisiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin sijoittava lyhyen koron rahasto.

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit