Evli Likvidi

Pohjoismaisiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin sijoittava lyhyen koron rahasto.

Rahastojen uudet säännöt tulevat voimaan 1.10.2020. Tutustu uusiin sääntöihin.