Evli Likvidi

Pohjoismaisiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin sijoittava lyhyen koron rahasto.