Evli Optimaalivarainhoito

Aktiivinen rahastojen rahasto, joka hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä.

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit