Evli Osake

Maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin sijoittava osakerahasto. Indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet eivät ohjaa rahaston toimintaa.

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit