Evli Vuokratuotto

    Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto.