Evli Suomi Select

Suomalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto.

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit