Evli Suomi Pienyhtiöt

Suomalaisiin pienyhtiöihin sijoittava osakerahasto.

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit