Evli Ruotsi Pienyhtiöt

Ruotsalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava osakerahasto (SEK-määräinen).

Rahastojen uudet säännöt tulevat voimaan 1.10.2020. Tutustu uusiin sääntöihin.