Evli Ruotsi Pienyhtiöt

Ruotsalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava osakerahasto (SEK-määräinen).

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit