Evli Pohjoismaat Pienyhtiöt

Pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin sijoittava osakerahasto.

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit