Merkintä ja lunastus

Merkintä

  1. My Evlissä. Avaa digitaalisesti rahastopalvelu ja tee rahastomerkintä My Evli -verkkopalvelussa. Merkintä näkyy My Evlin salkussa 1-4 pankkipäivän sisällä. Merkinnän voi tehdä myös tulevalle arvopäivälle (korkeintaan 1 kuukausi eteenpäin)
  2. Olemalla yhteydessä Sijoittajapalveluun, p. (0)9 4766 9701 (arkisin 9.30-16.30). Tee toimeksianto Sijoittajapalveluun ja maksa merkintä omalla henkilökohtaisella maksuviitteelläsi
  3. Oman yhteyshenkilön kautta. Yhteisöasiakkaat voivat olla yhteydessä omaan yhteyshenkilöön maksuohjeita varten. Merkintä maksetaan omalla maksuviitteellä Evli Oyj:n asiakasvaratilille.

Ohje rahansiirtoon

Lunastus ja siirto

  1. My Evlissä. Lunastuksen voi tehdä My Evlissä (vain rahastojen kasvu-osuudet).
  2. Sijoittajapalvelussa, p. (0)9 4766 9701 (arkisin 9.30-16.30).
  3. Oman yhteyshenkilön kautta.

Siirrot Evlin rahastosta toiseen toteutetaan kuten lunastus ja merkintä.

Toimeksiantojen toteutus ja maksuaikataulu

1. Tavalliset rahastot

Tavallisissa rahastoissa ennen katkoaikaa tehdyt merkintä- ja lunastustoimeksiannot toteutetaan samalle päivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon. Mikäli toimeksiantopäivä ei ole suomalainen pankkipäivä tai sijoitusrahaston aukiolopäivä, toteutetaan toimeksianto seuraavalle mahdolliselle pankkipäivälle tai aukiolopäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Merkintöjen ja lunastusten maksaminen tapahtuu kahden pankkipäivän kuluttua toimeksiannosta.

Maksuaikataulu Evli Likvidi -rahastossa eroaa muista tavallisista rahastoista: merkintöjen ja lunastusten maksaminen tapahtuu yhden pankkipäivän kuluttua toimeksiannosta.

Tavallisetrahatsot_taulukko_3

2. Viivästetyt rahastot

Ennen katkoaikaa tehdyt merkintä- ja lunastustoimeksiannot toteutetaan seuraavalle kauppapäivälle vahvistettavaan rahastoosuuden arvoon. Mikäli toimeksianto on tehty katkoaikaan mennessä päivänä, joka ei ole suomalainen pankkipäivä tai rahaston aukiolopäivä, toteutetaan toimeksianto kaksi päivää toimeksiantopäivän jälkeen laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Merkintöjen ja lunastusten maksaminen tapahtuu kahden pankkipäivän kuluttua kauppapäivästä.

Seuraavat Evlin rahastot ovat viivästytettyjä rahastoja: Evli GEM, Evli Japani, Evli Maailma ja Evli Maailma X.

Taulukko viivästetyt rahastot-COPY 3

3. Poikkeavat rahastot

Joissakin erikoissijoitusrahastoissa toimeksiantojen vastaanottaminen ja toteuttaminen poikkeaa edellä kuvatusta. Näissä rahastoissa merkintöjen ja lunastusten vastaanottaminen ja toteuttaminen tapahtuu rahaston säännöissä kuvatulla tavalla ja säännöissä määriteltyinä aikoina.

Seuraava Evlin rahasto on poikkeava rahasto: Erikoissijoitusrahasto Evli Leveraged Loan.

Rahastosäästäminen min. 50 eur/kk

Avaa digitaalisesti rahastopalvelu ja tee säästösuunnitelma My Evlissä. Sijoitussumma veloitetaan automaattisesti Evlin salkustasi eräpäivänä.

Rahastosäästäminen onnistuu seuraaviin rahastoihin

Yrityslaina- ja korkorahastot

Globaalit osakkeet

Pohjoismaiset osakkeet

Faktorirahastot

Kehittyvät markkinat

Varainhoitorahastot

Evlin rahastojen kaupankäyntiaikataulu

Kaupankäynti rahasto-osuuksilla ei ole mahdollista, jos rahaston pääasiallinen markkinapaikka tai markkinapaikat on suljettu paikallisten pyhä- tai pankkivapaapäivien takia. Toimeksiantojen toteutus siirretään tällaisina päivinä seuraavalle kauppapäivälle. Alla olevasta kalenterista näet tiedossa olevat kaupankäynnin keskeytyspäivät. Myös äkilliset, ennakoimattomat tilanteet voivat aiheuttaa väliaikaisia keskeytyksiä yhden tai useamman rahaston toimeksiantojen käsittelyssä.

Evlin rahastojen kaupankäyntikalenteri 2023
Zenito-rahastojen kaupankäyntikalenteri 2023