Evli Japani

Japanilaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto.

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit