Evli Maailma X

Aktiivinen osakerahasto, joka poissulkee tietyillä aloilla toimivat yhtiöt.

Rahastojen uudet säännöt tulevat voimaan 1.10.2020. Tutustu uusiin sääntöihin.