Evli Maailma X

Aktiivinen osakerahasto, joka poissulkee tietyillä aloilla toimivat yhtiöt.

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit