Evli Eurooppa

Eurooppalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto.

Rahastojen uudet säännöt astuvat voimaan 1.10.2020. Tutustu uusiin sääntöihin.