Evli Eurooppa

Eurooppalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto.

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit