Evli USA Kasvu

Yhdysvaltalaisiin kasvuyhtiöihin sijoittava osakerahasto.

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit