Evli Osakefaktori USA

Faktoripainotteisesti yhdysvaltalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto.