Evli Osakefaktori USA

Faktoripainotteisesti yhdysvaltalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto.

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit