Evli Osakefaktori Maailma

Faktoripainotteisesti kehittyneiden maiden yrityksiin maailmanlaajuisesti sijoittava osakerahasto.

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit