Evli Osakefaktori Eurooppa

Faktoripainotteisesti eurooppalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto.

Rahastojen aiempi tuotto tai arvonkehitys graafit