Evli Osakefaktori Eurooppa

Faktoripainotteisesti eurooppalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto.