Maksimoi sijoitustavoitteesi toteutuminen

Elämäntilanteesi, tuotto-odotuksesi ja suhtautumisesi riskiin vaikuttavat sijoitusstrategiaan ja -suunnitelmaan. Evlin tehtävä on auttaa sinua saavuttamaan henkilökohtaiset sijoitustavoitteesi mahdollisimman korkealla todennäköisyydellä.

1. Tavoitteet

Autamme hahmottamaan, mitä haluat varallisuudella saavuttaa ja milloin. Yksityishenkilöiden sijoitustavoitteita voivat olla esimerkiksi asunnon osto, kuukausittainen lisäansio eläkkeellä, taloudellinen riippumattomuus ja pääoman turvaaminen tai sen siirtäminen seuraaville sukupolville. Yksilöllisiä elämäntavoitteita on lukemattomia, ja niistä syntyy konkreettisia kassavirta- ja pääomatarpeita koko sijoitushorisontille.

2. Tilannekatsaus

Käymme yhdessä läpi nykyisen varallisuutesi, jotta syntyisi käsitys, millaisella sijoituspääomalla tavoitteita lähdetään toteuttamaan. Yleensä vain osa varallisuudesta on perinteistä sijoitusvarallisuutta. Kokonaisuuden ymmärtäminen auttaa rakentamaan sijoitussalkun, joka tasapainottaa muun varallisuuden riskejä.

3. Skenaarioanalyysi

Skenaarioanalyysin avulla laskemme, millä todennäköisyydellä erilaiset sijoitusstrategiat toteuttavat sijoitustavoitteesi. Tämän jälkeen valitaan strategia, joka parhaiten sopii sijoitustavoitteisiisi ja riskipreferensseihisi.

4. Toteutus

Tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti sen jälkeen, kun strategia on valittu ja sen mukainen salkku rakennettu. Muutokset elämäntavoitteissa ja riskipreferensseissä kartoitetaan säännöllisesti.

Sijoitusstrategian valinta - asiakkaan parhaaksi

Sijoitusstrategian tarkoitus on löytää asiakkaille oikea riski-tuotto-suhde, jolla maksimoidaan todennäköisyys, että asiakkaan henkilökohtaisiin sijoitustavoitteisiin päästään. Evlissä sijoitusstrategian tekemisessä analysoidaan asiakkaan nykyinen kokonaisvarallisuus ja kaikki tulevat kassavirta ja pääomatavoitteet. Ainutlaatuista Evlin tavassa toimia on kokonaisvarallisuuden analysointi. Kaikki asiakkaan varallisuus huomioidaan, oli sitten kyseessä perinteinen varallisuus, kiinteistöt, maaomaisuus tai muu jokin muu varallisuus.