Salkunhoito

Asiakkaan varallisuus, tavoitteet ja rajoitteet ohjaavat sijoitusstrategiaa ja salkunhoitoa.

Sijoitustoiminnan kulmakivet

Sijoitusstrategiamme perustuvat akateemiseen ja empiiriseen tutkimukseen. Ideat analysoidaan ja testataan kvantitatiivisin menetelmin. Markkinoilla esiintyy trendejä ja väärinhinnoitteluja, joita hyödynnämme systemaattisesti. Sijoittaja saa kompensaation lisätuotonlähteistä, joiden hyödyntäminen edellyttää pitkäjänteisyyttä. Strategioihin parhaiten sopivat sijoituskohteet valitaan kvantitatiivisen analyysin perusteella. Muokkaamme aktiivisesti omaisuusluokkien painotuksia parantaaksemme riskikorjattua tuottoa.

Allokaatiotiimissä päätetään:

  • osakkeiden ja korkojen välisestä painotuksesta
  • osakkeiden maantieteellisestä painotuksesta sekä korkoluokkien välisestä painotuksesta
  • sijoitusteemoista eri sijoitusluokkien sisällä ja niiden välillä.

Allokaatiotiimi

Valtteri Ahti

Valtteri Ahti

Päästrategi, VTT (Taloustiede)
Evlissä vuodesta -11 ja sijoitusalalla yli 10 vuotta.

Korhonen_Jani_500x500px

Jani Korhonen

Seniorisalkunhoitaja, KTK
Evlissä vuodesta -00 ja sijoitusalalla yli 20 vuotta.

Lindahl_Peter_500x500px

Peter Lindahl

Allokaatioryhmän puheenjohtaja, Seniorisalkunhoitaja, KTM
Evlissä vuodesta -00 ja sijoitusalalla yli 25 vuotta.

Pessala_Kim_500x500px

Kim Pessala

Johtaja instituutioasiakkaat, KTM
Evlissä vuodesta -95 ja sijoitusalalla lähes 25 vuotta.

Sevon_Jari_500x500px

Jari Sevón

Sijoitusjohtaja, KTM
Evlissä vuodesta -95 ja sijoitusalalla yli 35 vuotta.