Evli Nordic 2025 Target Maturity

Tidsbunden fond som investerar i nordiska företagslån.

Fondens tidigare resultat eller värdeutvecklings graf