Direkta företagslån

Bättre ränteintäkter.

Handel

Tack vare sin omfattande placerarbas erbjuder Evli likviditet speciellt i illikvida företagslån. Förutom de vanligaste motparterna har vi också tillgång till flera andra aktörer. Vi faciliterar också köp med prisgivning. Nordiska företagslån är vårt specialområde, men om du vill förmedlar vi masslån även globalt.

Analyser av företagslån

Vår företagslåneanalys omfattar flera inhemska emittenter. Förutom börsnoterade företag analyserar vi intressanta lån för onoterade företag. Undersökningen baserar sig på en stark kompetens i analysering av finska företags balanser och verksamhetsbetingelser.

Prisbelönt kunnande

Andra sätt att placera

Aktier

Moderna handelsmetoder och konventionell mäkleri för institutionella kunder.

Läs mer

Strukturerade lösningar

Placeringsalternativ som emitterats av Evli eller skräddarsytts tillsammans med samarbetspartner.

Läs mer

Derivat och ETF:er

Noterade index-, aktie- och räntederivat samt ETF:er för institutionella placerare.

Läs mer

Handelstjänst

Digital tjänst för självständig handel med aktier och ETF:er i My Evli.

Tutustu
generic evli personnel image