Tjänster för företagare

Framgångsrika företagare samlar ofta förmögenhet både inom och utanför företaget. Vi hjälper dig att få en helhetsbild av din förmögenhet och dess olika delområden samt målsättningar och risker i anknytning till företagandet.

Kontakta oss

Vi hjälper dig med bl.a. värderingar och planering av ägandestrategin.

Utifrån dina målsättningar bygger vi upp en placeringsstrategi som balanserar de risker som är relaterade till den operativa verksamheten och maximerar dina möjligheter att förverkliga dina placeringsmål. Som en del av företagarens finansförvaltning bygger vi ofta upp kapitalreserver som kan användas för att garantera företagsverksamhetens kontinuitet till exempel vid oförutsedda förändringar inom branschen eller företaget.

"Det är värt att överföra ett företags värderingar och kompetens till en ny generation entreprenörer i förväg."

Esa Pensala, chef för kapitalförvaltning

Någon att prata med och lita på

Vi fungerar ofta som företagskundens samtalspartner och betrodda kontaktperson under olika faser i företagets livscykel. Med vår långa erfarenhet av företags- och finansieringsarrangemang är det naturligt för oss att hjälpa våra kunder med värderingar, planering av ägandestrategin och utvärdering av olika strategiska alternativ.

Företagarfamiljer och generationsskiften

Vi hjälper företagarfamiljer med generationsskiften och långtidsplanering över generationsgränserna. Vi planerar och genomför också utbildningar för yngre generationens företagare som hjälper dem att på lång sikt förbereda sig för den kommande generationsväxlingen.

Företagsköp- och -arrangemang

Evli har lång erfarenhet av företagsköp och -arrangemang inom många olika branscher. Som Private Banking-kund hos oss får du råd av våra experter utan kostnad.

Företagsvärderingar

Det operativa bolaget utgör ofta största delen av företagarens förmögenhet. Det lönar sig att göra en värdering som ger en bild av totalförmögenheten, även om man inte planerar att sälja företaget. Om företagets resultat är över en miljon euro per år gör vi en detaljerad värdering utan kostnad. Ett möte med oss förpliktar inte till något.