Maximera chansen att uppnå dina investeringsmål

Din livssituation, intäkter och förväntningar påverkar din placeringsstrategi. Vår uppgift är att hjälpa dig att uppnå dina personliga placeringsmål med högsta möjliga sannolikhet.

1. Mål

Vi hjälper dig att utarbeta vad du vill uppnå med dina tillgångar och när. Dina placeringssmål kan vara till exempel att köpa en fastighet, en extra inkomst vid pensionering, finansiellt oberoende och skydd av kapital eller överföring till kommande generationer. Det finns otaliga personliga mål och de skapar konkreta kassaflöde- och kapitalbehov över hela placeringshorisonten.

2. Nuvarande situation

Vi går igenom din aktuella förmögenhet tillsammans för att få en förståelse för placeringskapitalet som är tillgängligt för att uppnå dina mål. Endast en del av dessa tillgångar består vanligtvis av traditionella placeringstillgångar. En förståelse av helheten bidrar till att skapa en placeringsportfölj som balanserar riskerna i resten av förmögenheten.

3. Scenarieanalysen

Vi använder scenarieanalyser för att räkna med vilken sannolikhet dina placeringsmål kan uppnås med olika placeringsstrategier. Därefter väljer vi en strategi som bäst passar dina placeringsmål och riskpreferenser.

4. Genomförande

När strategin har valts och en lämplig portfölj skapats, följer man kontinuerligt upp hur målen uppnås. Ändringar i livsmål och riskpreferenser kartläggs regelbundet.