Personlig service 24/7

Din kapitalförvaltare står alltid till din tjänst. Möten passar utmärkt också på kvällar och veckoslut.

För dig angenämaste sättet att fatta beslut

Placeringsbeslut kan fattas av Evli i enlighet med den överenskomna strategin, tillsammans med kapitalförvaltaren eller på egen hand med stöd av den information som Evli producerat. Om du har flera portföljer hos oss, kan olika beslutsprocesser tillämpas för olika portföljer.

Alla egendomsklasser

Via Evli kan du placera i alla egendomsklasser, såsom börsnoterade aktier, ränteplaceringar, fastigheter, icke noterade aktier och nyttigheter.

Alla geografiska områden

Via Evlis egna och våra samarbetspartners fonder har du tillgång till alla geografiska områden alltifrån utvecklade länder till utvecklande marknader.

Alla placeringsinstrument

Det är möjligt att göra placeringar i fonder, ETF:er, aktier, masskuldebrevslån och strukturerade produkter. I My Evli kan du också själv bedriva handel på OMX i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn eller på Nyse, Nasdaq och Deutsche Börse.

Jurist- och skatteservice

Evli hjälper i alla förmögenhetsrelaterade frågor om juridik och skatter. Skattesynpunkter är en central del av placeringsverksamheten. Vi hjälper också till med utarbetandet av gåvobrev, testamenten och bouppteckningar. Evlis egen private banking-jurist och vårt omfattande nätverk av partner står till ditt förfogande.

Digitala My Evli

I den digitala My Evli-tjänsten kan du när som helst följa med utvecklingen av din totalförmögenhet, inklusive alla portföljer, fastigheter och onoterade bolag. I tjänsten hittar du också Evlis veckoöversikt, aktuell marknadsinformation och placeringsidéer.

Placeringsförsäkringar

Evli Lifes kapitalförvaltningslösningar erbjuder dig individuellt skräddarsydda placeringsbundna försäkringsavtal som möjliggör optimeringen av skatten på placeringsförmögenheten och arvsplaneringen. Vi konkurrensutsätter olika försäkringsalternativ för att du skall få den försäkringslösning som passar dig bäst.